Basketball 2006-07
QuikStatsIowa

Points

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

237
2
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

148
3
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

144
4
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

141
5
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

91

Assists

1
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

77
2
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

61
3
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

34
4
Kale Paisley, SR #22 / 23

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

22
5
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

17

Rebounds

1
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

104
2
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

95
3
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

69
4
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

68
5
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

60

Steals

1
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

56
1
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

56
3
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

50
4
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

43
5
Kale Paisley, SR #22 / 23

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

40

Blocks

1
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

16
1
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

16
3
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

6
4
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

4
5
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

1

Field Goals Made

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

85
2
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

57
2
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

57
4
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

42
5
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

40

Field Goal Attempts

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

124
2
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

118
3
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

116
4
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

96
4
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

96

Field Goal Percentage

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

68.5%
2
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

61.1%
3
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

59.4%
4
Kale Paisley, SR #22 / 23

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

53.2%
5
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

49.1%

Three Pointers Made

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

28
2
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

23
3
Ethan Richenberger, JR #32 / 33

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

12
4
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

10
5
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

4

Three Point Attempts

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

43
2
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

40
3
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

33
4
Ethan Richenberger, JR #32 / 33

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

20
5
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

6

Three Point Percentage

1
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

66.7%
2
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

65.1%
3
Ethan Richenberger, JR #32 / 33

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

60.0%
4
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

57.5%
5
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

30.3%

Free Throws Made

1
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

47
2
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

39
3
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

34
4
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

31
5
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

18

Free Throw Attempts

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

71
2
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

69
3
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

43
4
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

39
5
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

38

Free Throw Percentage

1
Bobby Sarver, JR #24 / 25

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

79.5%
2
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

79.1%
3
Bronson Wixom, SR #10 / 11

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

68.1%
4
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

63.2%
5
Kale Paisley, SR #22 / 23

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

55.0%

Effective Field Goal Percentage

1
Mitch Ubben, JR #12 / 13

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

79.8%
2
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

61.1%
3
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

59.4%
4
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

59.1%
5
Kale Paisley, SR #22 / 23

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

53.2%

Defensive Rebounds

1
Kevin Brown, JR #42 / 43

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

104
2
Jordan Vantiger, JR #40 / 41

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

95
3
Jacob Tolander, SO #34 / 35

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

69
4
Micah Carroll, JR #52 / 53

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

68
5
R.J. Shoultz, SO #54 / 55

Winfield-Mt Union - Class 1A - SEISC-North

60
Privacy | Terms | © 2024 BOUND