Scores
There are no scores at this time.
News
No recent news
Thursday, Aug 29
FOOTBALL Freshman
Tea Area
Freshman (0-0)
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
8/29
Sioux Falls Washington High School Track & Football Complex
Thursday, Sep 5
FOOTBALL Freshman
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
Sioux Falls Lincoln
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
9/5
Sioux Falls Lincoln High School Track & Football Complex
Thursday, Sep 19
FOOTBALL Freshman
Brandon Valley
Freshman (0-0)
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
9/19
Sioux Falls Washington High School Track & Football Complex
Thursday, Sep 26
FOOTBALL Freshman
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
Harrisburg
Freshman (0-0)
4:30 PM CT
9/26
Harrisburg High School Track & Football Complex
Thursday, Oct 3
FOOTBALL Freshman
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
O'Gorman
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
10/3
O'Gorman High School McEneaney Field
Thursday, Oct 17
FOOTBALL Freshman
Sioux Falls Jefferson
Freshman (0-0)
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
10/17
Sioux Falls Washington High School Track & Football Complex
Tuesday, Oct 22
FOOTBALL Freshman
Sioux Falls Roosevelt
Freshman (0-0)
Sioux Falls Washington
Freshman (0-0)
4:15 PM CT
10/22
Sioux Falls Washington High School Track & Football Complex
Scores
There are no scores at this time.
News
No recent news
Team Information
Level Freshman
News
No recent news
Privacy | Terms | © 2024 BOUND